ابزارهای برنامه نویسی شرکت اعتماد پرداز

تبدیل تاریخ و خواندن اعداد فارسی

ابزار تبدیل تاریخ و خواندن اعداد فارسی

Dll مبدل پیشرفته تاریخ دانلود تمامی عملیات و محاسبات پیشرفته تاریخ شمسی در این ابزار وجود دارد
Dll گویای اعداد فارسی دانلود خواندن صوتی اعداد فارسی