انبارداری و حسابداری ظروف کرایه

انبارها این نرم افزار مخصوص صنف ظروف کرایه و خدمات مجلس با استفاده از تجربه چندین ظروف کرایه مطرح تهران طراحی و تولید شده است و از سال 87 مورد استفاده قرار گرفته است
برخی از قابلیتهای نرم افزار شامل :
1-اعلام موجودی در تاریخ خاص
2-گزارش مانده حساب و مانده فاکتور
3-ثبت کسورات برگشت از مراسم
4-تعریف و دسته بندی ظروف و وسایل و غذاها و خدمات
5-گزارشات عددی و نموداری سود و زیان
6-تعریف منوهای گلچین و صدور پیش فاکتور
7- و ...
اطلاعات اشخاص
کدینگ کالا
فاکتور کسری
خروج کالا
صدور سند
صندوق
فاکتور کرایه
ورود کالا
نمودار حسابها و کالا
گزارشهای مالی
گزارش از وضعیت فاکتور

مشخصات نرم افزار انبارداری و حسابداری ظروف کرایه

انبارداری و حسابداری ظروف کرایه