نرم افزار مطب عمومی و تخصصی

نرم افزار مدیریت مطب

این نرم افزار در 2 نسخه تهیه شده است. نسخه اول برای آن دسته از پزشکانی که میخواهند در مطب خود فقط یک پرونده پزشکی برای بیمار داشته باشند، بیمار را پذیرش کنند و محاسبات مالی و لیست و دیسکت بیمه تهیه کنند

نرم افزار مدیریت مطب

نسخه دوم علاوه بر قابلیتهای نسخه اول دارای امکاناتی نظیر :
وقت دهی

نرم افزار وقت دهی مطب

ثبت جزئیات جلسه ویزیت

نرم افزار مطب

ثبت POS، پنل ارسال SMS، امکان استفاده از قلم نوری و ... را خواهد داشت.

نرم افزار مطب دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت مطب دندان پزشکی

این نرم افزار در 3 نسخه تهیه شده است. نسخه اول برای آن دسته از دندانپزشکانی که میخواهند در مطب خود فقط یک پرونده پزشکی برای بیمار داشته باشند، بیمار را پذیرش کنند، تصاویر و فیلمهای مربوطه را ثبت کرده و محاسبات مالی مطب خود را داشته باشند.

نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی


نسخه دوم دارای امکاناتی نظیر تشکیل پرونده پزشکی برای بیمار ، پذیرش بیمار و محاسبات مالی، چارت دندانی، تنظیم و ثبت طرح درمان پیشنهادی، ثبت ارجاعات به لابراتوار، تهیه لیست و دیسکت بیمه و انواع گزارشات خواهد بود.

نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی


نسخه دوم علاوه بر قابلیتهای نسخه دوم دارای امکاناتی نظیر وقت دهی، ثبت POS، پنل ارسال SMS، امکان استفاده از قلم نوری و ... را خواهد داشت.

نرم افزار مدیریت درمانگاه

نرم افزار نوبت دهی تلفن گویا