نرم افزار لابراتوار دندانسازی

نرم افزار مدیریت لابراتوار دندانسازی

نرم افزار در سه نسخه مختلف تهیه شده است که بسته به نیاز لابراتوارها، قابلیت انتخاب نسخه های پایین تر و سپس ارتقای آن به نسخه های بالاتر را داراست.

نرم افزار مدیریت لابراتوار دندان سازی

امکانات مشترک تمامی نسخه های نرم افزار لابراتوار دندان سازس

1ـ معرفی دندانپزشکان و کلینیکهای طرف قرارداد
2ـ معرفی انواع خدمات قابل ارائه در لابراتوار
3ـ تعیین تعرفه برای هر کلینیک به ازای خدمات مختلف
4ـ تعیین تعرفه برای هر دندانپزشک به ازای خدمات مختلف
5ـ امکان استفاده از تعرفه کلینیک جهت دندانپزشکان آن کلینیک
6ـ امکان اختصاص شماره قبوض تحویلی به پزشکان جهت سرعت ثبت دستور کار
7ـ امکان معرفی انواع رنگ ها، انواع آلیاژها، انواع پودرها و ...
8ـ امکان ثبت دستورکارهای ثابت
9ـ امکان ثبت دستورکارهای متحرک

نرم افزار لابراتوار دندانسازی

10ـ امکان ثبت هزینه های لابراتوار
11ـ امکان ثبت دریافتی از دندانپزشکان و کلینیکها (نقدی و چک)
12ـ گزارشات متنوع
13ـ نمودارهای آماری جهت تحلیل روند کاری در بازه های مختلف
14ـ تهیه صورتحساب دوره ای و صدور فاکتور با طرحهای متفاوت
15ـ امکان ثبت دریافتی ها )از دندانپزشک یا کلینیک

نرم افزار دندان سازی

امکانات نسخه 2

1ـ آرم و لوگوی اختصای شما بر روی فاکتورها
2ـ امکان شبکه
3ـ معرفی تکنسینها و تعیین کارانه به ازای هر خدمت (نوع کار)

امکانات نسخه 3

این نسخه، علاوه بر تمامی امکانات دو نسخه اول و دوم دارای امکانات زیر است:
1ـ انبارداری
2ـ ثبت مرحله به مرحله دستور کارها
3ـ ارسال SMS )صورتحساب ، پیام تبریک، پیام اتمام کار و ...
4ـ امکان تهیه صورتحساب دوره ای به صورت ریز (مرحله به مرحله کارها) و یا بر اساس نوع کار

نرم افزار لابراتوار دندان سازی

18ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
19ـ خدمات 10 ساله

روند کار نرم افزار


ابتدا اطلاعات پایه را تعریف کنید. این اطلاعات شامل دندانپزشکان، کلینیکها، رنگها، آلیاژها، پودرها، انواع هزینه ها، کاربران و ... میباشد. (این اطلاعات را باید یکبار تعریف کنید و سپس هر زمان که تغییر خاصی مدنظرتان بود بر روی آنها اعمال کنید)
پس از معرفی کلینیکها این امکان را خواهید داشت تا برای هر کدام از آنها به ازای خدمات (انواع کار) مختلف معرفی شده، تعرفه تعیین کنید. توجه به این نکته حائز اهمیت است که اگر برای کلینیکی تعرفه ها را تعیین کنید دیگر نیاز نخواهید داشت به ازای هر کدام از پزشکان آن کلینیک تعرفه خاص تعیین کنید. در واقع پیش فرض تعرفه از تعرفه کلینیک خواهد بود.
سپس به سراغ تعیین تعرفه برای دندانپزشکان بروید.
میتوانید برای افزایش سرعت در ثبت دستورکارها شماره دسته قبضی که به هر کدام از دندانپزشکان تحویل میدهید را ثبت کنید تا در زمان ثبت دستور کار، با زدن شماره قبض، بطور اتوماتیک نام پزشک بیاید.
پس از تکمیل این اطلاعات شما آماده ثبت دستورکارها هستید. از دکمه ثبت دستور کار استفاده کنید تا فرم مربوطه باز شود. با زدن دکمه جدید آماده ثبت دستور کار جدید هستید. پس از تکمیل آیتمهای مدنظر بر روی دکمه تایید کلیک کنید تا ثبت انجام شود. برای ثبت دریافتی هایی که از دندانپزشکان یا کلینیک ها داشته اید با زدن دکمه ثبت دریافتی به فرم مربوطه بروید. با زدن دکمه جدید فرم آماده ثبت دریافتی جدید شما خواهد بود.
پس از ثبت دستورکارها و دریافتی ها برای تهیه صورتحساب از دکمه صورتحساب استفاده کنید. با زدن این دکمه فرم تهیه صورت حساب باز خواهد شد. شما پس از تعیین دوره زمانی و زدن دکمه تهیه صورتحساب، میتوانید اگر از قبل طلبکار هستید در قسمت بدهی قبلی وارد کنید تا در اولین صورتحساب نیز بدهی های شما منظور شود. توجه داشته باشید که از این به بعد شما نباید بطور دستی بدهی را بزنید زیرا سیستم بطور اتوماتیک با توجه به دریافتی هایی که ثبت خواهید کرد، بدهی را محاسبه میکند. در نهایت میتوانید از انواع صورتحسابهایی که تهیه شده است یکی را انتخاب کنید و نسبت به پرینت آن اقدام کنید.