نرم افزار کلینیک دندان پزشکی

نرم افزار مدیریت درمانگاه دندانپزشکی

نرم افزار بگونه ای طراحی شده است که علی رغم ظاهری زیبا و راحتی فوق العاده در کاربری، کلیه ملزومات مدیریت یک درمانگاه دندان پزشکی را در خود داراست.

نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی

امکانات عمومی نرم افزار

1ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم
2ـ معرفی دندانپزشکان و دستیاران
3ـ معرفی عضویت های مختلف
4ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
5ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
6ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (

    ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
    ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
    ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
    ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
    ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
    ـ و ... )

7ـ معرفی سرویسها و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
8ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
9ـ تقویم تعطیلات
10ـ تشکیل پرونده
11ـ ثبت طرح درمان
12ـ ثبت و نمایش چارت دندانی

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی

13ـ جستجوی قوی برای پرونده ها
14ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)
15ـ ثبت تصاویر گرافی و داخل دهانی و ...

نرم افزار دندانپزشکی

16ـ ثبت ارجاعات به لابراتوار
17ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
18ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
19ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (
    ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
    ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
    ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
    ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
    ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
    ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
    ـ ... )
20ـ جستجوی پذیرش بیماران
21ـ گزارشات متنوع کاربری
22ـ گزارشات متنوع بیمه ای
23ـ گزارشات متنوع مدیریتی
24ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
25ـ خدمات 10 ساله

امکانات اختیاری نرم افزار مدیریت کلینیک دندانپزشکی


1ـ امکان تعیین کارانه پزشکان و دستیاران
2ـ صندوق
3ـ وقت دهی
4ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
5ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
6ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
7ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان
8ـ امکان ارسال SMS
9ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
10ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
11ـ تبدیل از حالت Single به Network