نرم افزار مدیریت درمانگاه

این نرم افزار بگونه ای طراحی شده است که مدیران محترم میتوانند با توجه به نیاز فعلی درمانگاه خود برای تهیه نرم افزار با قابلیتهای دلخواه و در نتیجه با کمترین هزینه اقدام نمایند و هر زمان که پیشرفتهای مدنظر در کارشان ایجاد شد نسبت به اضافه کردن آیتمهای مدنظر اقدام کنند.


نرم افزار مدیریت درمانگاه

امکانات عمومی نرم افزار مدیریت درمانگاه
1ـ معرفی شیفتهای کاربری سیستم
2ـ معرفی پزشکان
نرم افزار مدیریت درمانگاه

3ـ معرفی بخشهای مختلف درمانگاه
4ـ معرفی عضویت های مختلف
5ـ معرفی انواع بیمه های طرف قرارداد
6ـ معرفی انواع بیمه های تکمیلی طرف قرارداد
7ـ معرفی کاربران و تعیین سطوح دسترسی شامل: (
ـ دسترسی به گزارشات بیمه، صندوق، مدیر
ـ دسترسی به گزارشات سایر کاربران
ـ دسترسی به دکمه های حذف، ویرایش، برگشت قبوض، بدون فرانشیز
ـ دسترسی به تخفیف و بدهی
ـ دسترسی به پذیرش و پرونده پزشکی
ـ و ... )

8ـ معرفی سرویسها و تعیین تعرفه به ازای هر بیمه
9ـ معرفی مجموعه سرویسها برای سرعت بخشی در گزارشات
10ـ تقویم تعطیلات
11ـ تشکیل پرونده
12ـ جستجوی قوی برای پرونده ها
13ـ پذیرش بیمار (تک خدمتی و خدمات چندگانه)

نرم افزار پذیرش درمانگاه

14ـ امکان ثبت قبوض بدون فرانشیز
15ـ امکان ثبت قبوض برگشتی
16ـ امکان انجام تنظیمات خاص نظیر: (
ـ تنظیم حرکت کرسر روی کنترلهای پذیرش
ـ تنظیم نمایش یا عدم نمایش برخی کنترلها در صفحه پذیرش
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل چاپ
ـ تنظیم تعداد قبوض قابل نمایش در صفحه پذیرش
ـ تنظیم پیش فرضها جهت افزایش سرعت پذیرش
ـ تنظیم نوع قبوض چاپی، حاشیه ها و نوع پرینت
ـ ... )
17ـ جستجوی پذیرش بیماران
18ـ گزارشات متنوع کاربری
19ـ گزارشات متنوع بیمه ای
20ـ گزارشات متنوع مدیریتی
21ـ پشتیبانی 6 ماهه رایگان
22ـ خدمات 10 ساله


امکانات اختیاری نرم افزار مدیریت درمانگاه

1ـ امکان تعیین کارانه پزشکان و پرستاران(کارشناسان)
2ـ پذیرش تخصصی دندانپزشکی و تهیه دیسکت
3ـ آیتمهای مخصوص دندانپزشکی (ثبت طرح درمان، ثبت ارجاعات به لابراتوار، ثبت و نمایش چارت دندانی، ثبت تصاویر گرافی و داخل دهانی و ...)
4ـ پذیرش تخصصی فیزیوتراپی و تهیه دیسکت
5ـ پذیرش تخصصی رادیولوژی و تهیه دیسکت
6ـ مدیریت مرکز جراحی (ثبت برگه پذیرش، مشخصات بیمار، ثبت داروهای مصرفی بخش و اتاق عمل، ثبت پزشک جراح، دستیاران، پزشک بیهوشی، محاسبه تعرفه ها برحسب K جراحی و K بیهوشی، گزارشات خاص و ...)
7ـ صندوق
8ـ وقت دهی
9ـ ثبت دریافتی های POS بصورت دستی
10ـ ثبت دریافتی های POS بصورت اتوماتیک
11ـ ثبت ویزیت (شرح حال بیمار، علائم حیاتی، داروهای مصرفی، داروهای تجویزی، جواب ازمایش، نظر نهایی و ...)
12ـ امکان ارتباط با نرم افزار حسابداری
13ـ امکان ارتباط با نرم افزار فراخوان
14ـ امکان ارسال SMS
15ـ امکان ارتباط با دستگاه های بارکدخوان
16ـ امکان صدور کارت شناسایی الکترونیک برای بیماران
17ـ تبدیل از حالت Single به Network

نرم افزار مدیریت درمانگاه

نرم افزار درمانگاه