نرم افزار ارسال پیامک

این نرم افزار جهت ارسال پیامک تکی و گروهی مناسب میباشد که قابلیت ارسال با خطهای 14 رقمی و ارسال توسط سیم کارت را دارد

لازم به ذکر است این نرم افزار ارسال منطقه ای و شغلی را ندارد و شماره ها رو کاربر باید وارد نماید
این نرم افزار به صورت هوشمند پیامک هر شخص را با نام خود او ارسال مینمایدنرم افزار ارسال پیامک

امکانات نرم افزار ارسال پیامک
دفترچه تلفن با قابلیت گروه بندی
ارسال پیامک هوشمند با درج نام شخص
قابلیت لینک به نرم افزار رژیم درمانی اعتماد پرداز
قابلیت لینک به نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب دادکین
قابلیت لینک به نرم افزار حسابداری اعتماد پرداز
قابلیت لینک به نرم افزار مدیریت آموزشگاه اعتماد پرداز
قابلیت لینک به سیستم نوبت دهی اعتماد پرداز

نرم افزار ارسال پیامک

نرم افزار رژیم درمانی