نرم افزار حسابداری

این نرم افزار بگونه ای طراحی شده است که حسابداران محترم میتوانند با کمترین زمان سرفصلهای خود را تنظیم و صدور سند را انجام دهند و به راحتی از گردش های کار گزارش تهیه نمایند


نرم افزار حسابداری

امکانات نرم افزار حسابداری
کدینگ حسابداری 4 سطحی
سیستم خزانه داری هوشمند
نرم افزار حسابداری

تعریف دسته چک های جاری
صدور سند دوبل و هوشمند
تعريف حسابهاي جاري و ايجاد صدور دسنه چک هوشمند
تعريف دسته چكها و برگ چكها به صورت هوشمند
هشدار چكهاي سررسيد خود و مشتريان و چكهاي خوابيده به حساب
ثبت اطلاعات كامل مشتريان و تعیین سقف اعتبار و مانده حساب
جابجایی اسناد و سیستم ترتیب سند
حذف اسناد به صورت معکوس
گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب های مختلف
گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني
گزارش از وضعیت بدهی به تفكيك
گزارش از سرفصلهاي خاص و محدوده زماني معين
صدور اسناد حسابداري اصلاحي به صورت اتوماتيك هنگام ويرايش اسناد
صدور مكانيزه اسناد حسابداري از برنامه پذيرش درمانگاه به حسابداري كه شامل دريافتي صندق به تفكيك كاربران ، بخشها و حقوق دستمزد پزشكان
گزارش معین به صورت پویا
بستن سال مالی اتوماتیک و انتقال مانده حسابها
گزارش سود و زيان مشتريان به ترتيب سود دهي
گزارش وضعيت چكهاي دردست و طي وصول ، پرداختني
گزارش از بدهكاران و بستانكاران به تفكيك
گزارش از سرفصلهاي خاص و محدوده زماني معين
ارسال سند هوشمند از نرم افزار درمانگاه و نرم افزار رژیم درمانی به صورت پیشرفته
و موارد تخصصی دیگر جهت راحتی کار حسابداران و مدیران

نرم افزار رژیم درمانی

گزارشات نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

نرم افزار رژیم درمانی